2004 - Công nghệ Meastro SuspensionGiant giới thiệu công nghệ Suspension Maestro. Thiết kế sáng tạo cho dòng Off-road này có bốn điểm pivot để trung hòa lực đạp và lực phanh đồng thời cho phép khi hãm vẫn còn hoàn toàn chủ động trên tất cả các loại địa hình.

 

 

Giới thiệu