Hotline: 0974 073 314
đại lý
Showroom 24 Bạch Mai

Địa chỉ: 24 Bạch Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.3622.9055
Email: 24bachmai@giantvietnam.vn  

Showroom 376 Khâm Thiên

Địa chỉ: 376 Khâm Thiên - Hà Nội
Điện thoại: 024.6682.2628
Email: 376khamthien@giantvietnam.vn  

Showroom 171 Láng Hạ

Địa chỉ: 171 Láng Hạ - Hà Nội
Điện thoại: 0243.6681.9130
Email: 171langha@giantvietnam.vn  

Showroom 02 Xương Giang

Địa chỉ: 02 Xương Giang - Bắc Giang
Điện thoại: 0204 3525 899
Email: 02xuonggiang@giantvietnam.vn  

Showroom Tân Mỹ

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Tân Mỹ - Bắc Giang
Điện thoại: 0912 404 616
Email: tanmi@giantvietnam.vn